Ako napísať hodnotný PR článok

Ako napísať kvalitný PR článok tak, aby čitateľa zaujal? V článku nestačí len stroho uviesť potrebné informácie, preplniť ho kľúčovými slovami a odkazmi. Text musí mať určitú logickú skladbu. Pozrime sa spolu, ako by mal PR článok vyzerať.

Čo má mať dobrý PR článok?

 

  1. Nadpis. Musí zaujať. Avšak musí byť krátky, výstižný a v ideálnom prípade obsahovať sloveso, otázku, prípadne číslovku (napr. „5 tipov na letnú dovolenku“).

 

  1. Úvod. Je dokázané, že väčšina užívateľov webu číta hlavne úvodný text pod nadpisom článku, takzvaný perex. Ak v tomto texte čitateľa nezaujmete a neodpoviete mu na otázku, prečo by mal text čítať, strácate ho!

 

  1. Členenie textu. Tak, ako článok do novín, či akýkoľvek odborný článok, aj PR článok by mal mať text vizuálne rozčlenený. Dôležité časti je potrebné zvýrazniť. Čitateľ si najprv články iba prebehne očami. Ak pri tomto letmom pohľade zbadá preňho dôležité informácie, textu sa bude venovať aj ďalej. Ak nie, odchádza… PR články preto rozčleňujte a pokojne používajte podnadpisy zvýraznené čiernou farbou. Báť sa nemusíte ani číslovania a odrážok v článkoch.

 

  1. Obsah článku. Článok by mal odpovedať na nasledujúce otázky – Čo? Kto? Kedy? Kde? Prečo? V článku by sa mali nachádzať tiež kľúčové slová, ideálne približne 3-4 na sto slov.

 

  1. Dĺžka textu. PR clanky by nemali byť príliš krátke, ale ani pridlhé. Ideálny rozsah je medzi 20 riadkami a 1 normostranou, ktorá má 1800 znakov vrátane medzier. Samozrejme, všetko závisí od témy.

 

  1. Odkazy. Zmyslom PR článku je okrem pozitívnej prezentácie firmy, produktu, udalosti a pod., tiež SEO (search engine optimalization), čiže optimalizácia pre vyhľadávače. Cieľom je dostať Vašu stránku na popredné miesta vo vyhľadávačoch. PR články s obsahom odkazov sú zároveň SEO články. Pozor! S množstvom odkazov to nepreháňajte. Môže to viesť k penalizácii vyhľadávačom.

 

  1. Záver. Logická a stručná bodka za celým textom.

 

Ak „básnické črevo“ nemáte, zrejme si necháte napísať PR článok copywriterom. Mnohí z nich najmä na internete začínajú tak, že píšu PR články zadarmo. Potom, čo si získajú určité meno a klientelu, začínajú pracovať za peniaze. Preto aj PR článok zdarma môže byť kvalitný. Dajte mu šancu!

Napísali ste PR článok (SEO článok) a neviete kde ho máte uverejniť


Uverejníme dlhodobo v našej sieti magazínov a informačných web stránok tematický reklamný článok s odkazom (2-3 linky) na Vašu web stránku ten sa stáva súčasťou obsahu podmienkou uverejnenia takéhoto článku je že musí zodpovedať určitej kvalite a tematicky sa hodiť k web stránke. V prípade ak nemáte copywrittera tak Vám napísanie takéhoto článku zabezpečíme.